Lindfors kiosken 1944-1981

Om Gamla kiosken

Göte Hjern berättar att den första kiosken han hade var bara ett brädskjul. Den var placerad nere vid folketshusvägen och den hade han öppen bara under somrarna, om vintrarna arbetade Göte vid Åstorps torvströfabrik. Den andra kiosken hade han mitt för gamla Petrus Jonssons fastighet. (mitt i mot lekparken) Under tiden där sålde han kiosken till GDG, då de ville ha busstation i samhället. Göte blev föreståndare åt GDG. År 1958 köpte han tillbaka kiosken och har sedan dess varit sin egen. När vägen lades om blev det aktuellt med flyttnig och sedan midsommar 1966 har kiosken haft sin nuvarande plats.

Nedan Göte sittande på sin cykel

För att se mer bilder av kiosken tryck"Next"

Tillbaka till menyn Till nästa bild