Gamla kiosken

Här är namnen på de som är med på bilden med början från,

Bakre raden från vänster:Gunnar Fröding, Lillian Engström, Roland Hedström, Karl-Arne Magnusson, Stina Eriksson, Sonja Hedström.

Sittande från vänster:Tore Nilsson, Göte Hjern.

Bilden är tagen vid kiosken som låg mitt emot dagen lekpark.

 

För att komma till nästa bild tryck "NEXT"

Tillbaka till föregående sida Till nästa bild