Kollision mellan tåg och bil vid Lindfors 1926

En synnerligen svårartad kollisionsolycka vid 4-tiden på tisdagseftermiddagen vid Lindfors i Nyed.En personbil från Ljungby Köping i Småland med fem passagerare förutom chauffören sammanstötte vid landsvägskorsningen c:a 500 meter från Lindfors station med tåg som trafikerarLindfors- Bosjöbanans lilla smalspåriga järnväg. Sex personer ådrogo sig allvarliga skador däribland en 21-årig flicka ganska svårt. Det lilla tåg med vilket sammanstötningen ägde rum är endast avsett för godstrafik. I vissa fall får dock passagerare medfölja-på egen risk. På små öppna trallor å vilka placerats sittbänkar. Vid detta tillfälle medföljde 7-8 passagerare å en sådan tralla, vilken var placerad före lokomotivet. Efter loket följde ett antal godsvagnar.Bilen var på väg från Filipstad till Karlstad.Kommen c:a 10 meter från järnvägsövergången upptäckte chauffören det från Lindfors station kommande tåget.På det korta avståndet hann chauffören ej att stoppa bilen utan satte fart och gjorde en sväng utåt banan för att söka komma förbi tåget. Detta lyckades emellerid inte riktigt. Passageraretrallan vilken som nämnts,gick först , törnade emot bilens bakrede med påföljd att bilen hamnade i diket och trallan välte överända. Flera av passagerarna kommo därvid under den senare och ådrogo sig mer eller mindre svåra skador. Svårast skadad blev en 21- årig flicka Olga Fredriksson från Värmlands Brattfors. Hon erhöll benbrott och klagade över smärtor i ryggen. Hon fördes till Filipstads lasarett där hon nu vårdas. Hennes tillstånd lär vara allvarligt. Bland de övriga passagerarna på tralltåget som skadades befuno sig mäklare E.O. Gyllenstolpe i Filipstad och en person från Nyed. Dessa ådrogo sig även åtskilliga blessyrer men de kunna dock vårdas i sina hem. Av bilens passagerare blevo tre av damerna svårt skadade att de vid framkosten till Karlstad måste söka lasarettsvård. Två av dem fingo efter att ha blivit omsedda av läkare därstädes lämna lasarettet. Den tredje däremot som ådragit sig ett nyckelbensbrott måste kvarstanna. Bilen blev fullständigt ramponerad, likaså trallvagnen. Den senare slogs t.o.m. enligt uppgift av på mitten.

Anledningen till olyckan torde få tillskrivas den dåliga sikten vid olycksplatsen övergången skymmes nästan helt och hållet av lövrika träd och buskar, vartill kommer att banan ligger ganska lågt.

Några järnvägsgrindar finnas heller icke.Det skedda torde därför få betraktas som en ren olyckshändelse. Polisutredningen i saken som handhaves av landsfiskal C. Nygvist är ännu icke avslutad

Landsfiskalen kan ännu icke yttra sig om huruvida järnvägsbolaget är skyldigt ha några särskilda bevakningsanordningar vid övergången eller ej. Ger utredningen det förra handen torde rättsligt efterspl inte vara utesluten.

 

För att se bild av loket tryck "Next"

Tillbaka till meny Till bild av loket