Lindfors Kontanthandel

 

Lanthandeln drevs av Albert Andersson som började sin affärsrörelse i ett hus som kallades Brinkskåken. Det låg strax sydväst om gångtunneln och revs i slutet av sextiotalet när riksväg 63 var färdigbyggd. Jag har inga uppgifter på hur länge han drev sin verksamhet där. I mitten av tjugotalet började han att bygga ett trevåningshus ca 100 meter längre ner på gatan, där första våningen var affär och lagerlokal samt ett kontor och det stod klart 1928. Gatan fick senare namnet Alberts väg. Han byggde även en lagerbyggnad väster om järnvägsstationen som numera hyrs av Lindfors bilservice. Grannarna som kommer ihåg Albert har berättat att han var byggmästare innan han blev handlare. Han hade ett brett sortiment av varor i affären allt från mat till arbetskläder, och varorna anlände med tåg. Vid lanthandeln låg Lindfors första bensinmack (standard), macken upphörde i början av 1940 talet. I uthuset förvarades stora isblock i sågspån som sågades i passande bitar för att passa i kyldisken. Färskvarorna förvarades i källaren i stora betongkar som var fyllda med is. Jag har hört att Albert var känd för sin goda lutfisk som han lutade själv. Mycket av det Albert sålde gjorde han själv, t.ex. kaffe malde han själv, kött köpte han av bönderna runt om i bygden och köttfärs malde han vartefter kunderna handlade. Kontanthandeln lades ner i början av 1960 talet och dom två sista åren hyrde Albert ut affären. Först till Rolf Westin och sen till Stig Larsson ( Stig på kajen) . Huset sålde han efter nedläggningen till Valfrid Eriksson (Skinnar Valfrid). Han byggde om det till ett flerfamiljshus på fem lägenheter som han hyrde ut. Senare såldes huset till Harald Nilsson ( Harald på höjden). Huset ägs från 1976 av Håkan Edvinsson. Bilderna som följer kommer från Alberts dotter Ulla Albertsson.

Skrivet av Håkan Edvinsson

För att se bild på huset tryck "NEXT"

Tillbaka till menyn Till bild på Huset