Lindfors- sågen

Sågen låg ca 300 m väster om järnvägsstationen mot vägen till Bäckelid. Sågen anlades 1951 av Arvid Andersson & Olle Stridsberg från Kil.

Virket köptes av bönderna runt om i bygden och fraktades till sågen av Erhart Larssons, Åkeri.

Sågningen bedrevs året runt och av timret sågades bräder & plankor som lades glest isär & ovanpå varandra med luft emellan s.k (stabbar)

upp till, 5-6 m höjd. När virket hade torkat lastades det på lastbilar& järnvägsvagnar.

Sågverket sysselsatte 6 man.

1:e sågmästare var Sven Rydberg & efterträddes 1958 av Rudolf Svensson.

Hjälpsågare, Sven-erik i "lugna" även kallad "morfar"

1:e stabbläggare, Bertill Magnell.

Och bland andra profiler från sågen kan nämnas, Axel(Texas jack)

Sven Andersson(spinken) som var expert på att behandla pukorna som stabbläggarna bar plankorna på. 1965 flyttades sågningen över till Bäckebrons sågverk & Lindfors-sågen lades ner

 

 

Tillbaka till menyn