Lindfors historia

Lindfors är ett samhälle med omkring tvåhundrafemtio invånare.

Det bor lika många invånare i Lindfors nu som för ca 50-60 årsedan.

Ca 80 st arbetade här, i Torvströfabriken,Tegelbruket, Två sågverk,

En smedja, Textilaffär, Skomakeri, Cykelaffär, Pappershandel, Två kaffer,

Kiosk Landfiskal, Järnvägsstation.

Två lanthandlar, Albert Anderssons kontanthandel Med bensinmack(standard)

som senare bytte namn till ESSO.

Och lanthandlare Svensson.

På kvällarna roade sig man med att dansa i folketshus eller i parken.

Det fanns en taxistation med en bil som drevs och kördes av Knut Andersson.

Telefonväxel där arbetade 7 kvinnor med att koppla samtalen mellan olika abonenter.

Två byggmästare,Svensson, & Fallgren.

Tre hästhandlare,Agust Karlsson, Gustav Karlsson, & Valfrid Eriksson (skinnarvalfrid). Han hade kolarungnar &sågade bränsle till gengasagrigat.

Många hade även små jordbruk som de hade vid sidan av sina ordinarie arbeten.

För att se bild över lindfors tryck "next"

Till baka till meny sidan Se flyg foto över lindfors