Lindfors poststation

Johan Robert Robertsson blev den förste som fick ansvara för både post och järnväg i Lindfors. Han följdes efter kort tid av C.J. Nilsson

och i april- 1886 tog Johan Gustaf Lindqvist över. Denne fick uppleva att post och järnväg formellt skildes åt i oktober- 1917, varvid fröken Hilma Karolina Karlsson blev föreståndare. Hon hade vikarierat under ett års tid dessförinnan men fick från oktober- 1917 sin postlön direkt från postverket i stället för via järnvägsbolaget. Poststationen flyttades till repartorp. Efter fröken Karlssons död i november-1939 hölls befattningen vakant tills posten återförenades med järnvägsstationen den 1 juni-1940. Tor Waldemar Persson fick ansvara för både post och järnväg från den 1 juni- 1940, följd redan den 1 april-1941 av Wiktor Emanuel Juhlin. Därefter fullgjordes den kombinerade sysslan av Per Viktor Sundberg(1947-1951) och Harry Raymond Robert Danielsson(1951-1952). Den 1 november 1952 skildes post och järnväg åt för andra gången och efter två månaders vakans antogs Sally Emelia Menker till föreståndare.Hon hade haft motsvarande befattning vid poststationen i Klaråsen sedan maj-1950 och fick befordran till stationsmästare, när poststationen höjdes till postexpedition den 1 oktober-1954 flyttade posten till nuvarande Alfredsväg 2. Mitt i mot affären då arbetade där.

två lantbrevbärare, Arne Muhlbach, Hilding Karlsson.

två postbiträden, Gunnel Karlsson& Ingeborg Gräsberg.

två postmästare först Joel Sjöberg, sen Margit Eriksson.

Trafiken visade sig efter hand minska och postexpeditionen drogs in med maj månads utgång 1969.

 

 

Tillbaka till menyn Ej i funktion