Tändsticksfabriken

Sedan pappersfabrikationen upphörde år 1869 inköptes anläggningarna av ett konsortium och företaget kallades Blombacka Aktiebolags tändsticksfabrik och tillverkningen skulle bli säkerhetständstickor. Fabrikationen förlades huvudsakligen till de gamla lokalerna och för driften av maskinerna användes samma vattenhjul,som för papperstillverkningen.Tillverkningen hann knappast lämna någon ekonomisk vinst,ty fabriken brann ned omkring 1873. Ett nytt företag under namnet Blobacka Tändsticksfabrik Surtur övertog verksamheten och byggde två nya fabrikshus av tegel.Sedan fortsatte tillverkningen av tändstickor.Driften pågick i 5-6 år men nedlades 1879. Ingeniör Hallin hade hört berättas att askarna tillverkades i hemmen i trakten och företaget tillhandahöll behövligt material.De tändstickor som förekom i handeln omkring senaste sekelskiftet var de i små fyrkantiga buntar förvarde svaveltändstickorna. Man kunde repa eld med en sådan sticka mot vilket föremål som helst, dock blev det helst på byxbaken. Det klagades dock på dessa tändstickor på grund av att tändsatsen var bl. a. av svavel och giftig.Det förekom,att denna giftiga tändsats missbrukades och användes i fosterfördrivande syfte.Det experimenterades härför under tid att få fram en bättre och ofarlig tändsticka.Även vid Blombacka experimenterade man men lyckades aldrig riktigt. En del satser blev bra en del misslyckades och måste kasseras och grävas ner. Att fabrikationen upphörde berodde troligen på tekniska svårigheter och på grund härav liten produktion. På andra håll lyckades man emellertid och vi minns säkerhetständstickorna som kom i handeln med påskriften på lådorna: Tända endast mot lådans plån.

 

 

Tillbaka till menyn