Tasshammars kvarn i Lindfors

 

På en kartskiss från 1915 finns kvarnen med tillhörande stall. Manufaktursmedja som tidigare varit stångjärnssmedja. Tegelbruket och dammen finns också med inritad där. Mjölaren Oskar Andersson ägde kvarnen och han efterträddes av sonen Mattias ( Mattis) Andersson. Mjölnabostaden är reparerad och används fortfarande som boningshus. Den ligger i Lindfors efter vägen till Åstorp. Kvarnen var en skvaltkvarn. d.v.s. vattnet fördes in i en ränna direkt på vattenhjulet. Stocken på vilken vattenskovlarna var fästade var ställda rakt upp och i övre ändan på stocken var kvarnstenen. Med en spak kunde stocken höjas och sänkas och på det viset reglerades avståndet mellan stenarna. Kvarnen hade fyra par stenar och skrädkvarnen. Fallhöjden var 6.6 meter. Stenparen hade en fast sten och en roterande. Storleken på stenarna var beroende av tillgången på vattenkraft. Stenarna var räfflade och försedda med skaksko som ledde spannmålen ned genom ett hål i den ena stenens centrum. Mjölaren kände och luktade på mjölet. Det var hans sätt att kontrollera kvalitén. Han måste också ta betalt för sitt arbete och kontanter hade bönderna ont om. Därför var det vanligt att som ersättning mäta upp säd som betalning det hette då att mjölnaren tog tull. Kvarnen i Lindfors var byggd i trevånings suterräng. Där fanns också ett stall med stallplatser för de väntande hästarna. Stallplatserna blev sällan mockade så hästarna stod för det mesta i framlut. Det fanns också en kvarnkammare där bönderna fick vänta på sin tur. Där eldades i den öppna spisen och tiden fördrevs med att berätta historier och äta medhavd matsäck. När bönderna kom till kvarnen med sina sädessäckar spelades dessa manuellt upptill tredje våningen där de tömdes ur. Säden rann sedan ner till kvarnstenarna på andra våningen. Av havren maldes skrädmjöl havren torkades i en speciell ugn.

Sen 1981 ägs kvarnen av familjen Liljegren

 

Skrivet av G. Hallin 25/10 1950

För att se bild på kvarnen tryck "Next"

Tillbaka till menyn Till bild på kvarnen