Lindfors Torvströfabrik

Åstorps Torvströfabrik byggdes år 1919 av Hugo Västerberg.

Fabriken lades ner 1922. Fabriken startades igen 1924 av den nya ägaren Erhard Carlsson.

Dom tjugo anställda arbetade hårt med att skära torv, den skulle skäras och läggas på kanten till tegen.

När våren kom vändes torven ett halvvarv och efter några veckors torka i solen kupades torven. Därefter ytterligare några veckors torka för att sedan köras in i ladorna.

På hösten körde man in den färdigtorkade torven till fabriken på den smalspåriga järnvägen som gick mellan mossen och fabriken.

Efter att torven kommit in i fabriken rev och pressades den till balar.

Ramar spikades ihop. Arbetarna hade acordslön. Man tjänade 85 öre för 100 st ramar.

Fabriken brann ner två gånger under sin livstid men återuppbyggdes igen.

I anslutning till fabriken låg en timmersåg.

 

För att se bilder på fabriken och även sågen klicka på "next"

Tillbaka till meny sidan till bild på fabriken