Berättelse om Brinkskåken

(Albertsväg 15)

 

Första fastigheten brann 3 juli 1913. I folkmun kallades denna tomt för brandtomten. Första huset var byggt av trä därefter byggde dom det nya  huset av tegel så det inte skulle brinna upp så lätt. Oskar Brink var snickare åt byggmästare Svensson  på sommarhalvåret och skräddare på vintern så han byggde huset med hjälp av Svensson. I nedre våningen har det varit flera affärsidkare vad jag har hört av Märta Eriksson. Som var född i lillstugan som låg väster om brinkskåken. Hon är dotter till Axel Andersson mera känd som (Tegel - Anders)  . I mitten på 1920 talet idkade bl.a. Albert Andersson handel där Han hade även en liten bensintapp. Men jag tror att huset blev mest känt för att det var café där under krigsåren och fram till mitten av 1950 talet. Först att driva Caféet var Fröken Henriksson sen blev det Dagmar som var  Dotter till Oskar och Beda Brink som drev café efter att dom hade slutat med att driva lanthandel. 1936 tog syskonen Bror och Dagmar över fastigheten. Det fanns också ett café alldeles söder om Brinks som kallades för jazzens.

 

 

Fastigheten revs 1968 på grund av att väg 63 Byggdes så nära fastigheten. Vägen var klar 1966.

 

Tillbaka till menyn