Gatu & vägnamn i Lindfors och lite om var de kommer ifrån.

°Alberts väg. Vägen fick sitt namn efter handelsmannen  Albert Andersson. Som drev Lindfors Kontanthandel.

°Alfreds Väg och Smedens väg .Vägen fick sitt namn efter Alfred Jansson. Som drev smedjan som sedan blev bilverkstad. Även Smedens väg är efter Alfred. (Även kallad för BosjöAlfred)

°Tegel Anders väg. Fick sitt namn efter Axel Ture Andersson som var den första vaktmästaren i folkets hus. Axel arbetade på tegelbruket därav namnet Tegel-anders. Axel var en pratglad man.

°Gundes Väg. Namnet kommer från Gunde Johansson som var författare diktare sångare skollärare handelsman m.m. Han föddes uppe vid övre Hammarén men familjen flyttade sen ner till Lindfors där dom Bodde några år.

°Villes Väg.   Namnet kommer från Ville Petersson. Han var nog mest känd som arrendator av Mangenbaden som han och hans fru Anna drev i många år. Ville arbetade många år på tegelbruket han började där redan 1918. Ville var en som hade åsikter om det mesta så det kunde bli långa diskussioner med honom.

°Tegelmästare vägen. Namnet kommer av att ägaren till tegelbruket Bodde i det stora huset längst upp till höger efter vägen. (Tegelmästaren hette Carl Magnus Jansson)

°Stormens Väg. Vägen har fått sitt namn av den lilla stugan som kallas stormen. Möjligen har det fått sitt namn av att det var blåsigt uppifrån åkrarna mot Åsdalen.

°Lindfors Vägen. Gamla Riksvägen mellan Karlstad och Filipstad, den borde egentligen ha hetat Reparetorps vägen då nästan alla hus längst vägen har fastighetsbeteckningen Reparetorp.

°Kajvägen. Namnet efter järnvägens lastkaj kom på fel sida. För den gamla Kajvägen var ju vägen på norra sidan om Lindfors järnväg. (nuvarende Albertsväg)

Tillbaka till menyn