"Om Lindfors och runt i kring"
Håkan Edvinsson (1950-2006)

Materialet om Lindfors insamlades av Håkan Edvinsson som tyvärr gick bort alldeles för tidigt.

Håkan fick hjälp av Roger Svensson att göra sidorna och dom är provisoriskt inlagda här på Hembygdsföreningens WEB. Viss redigering och komplettering kommer att ske i samband med en större ombearbetning av våra hemsidor.

__________________________________________________________

Här är Håkans egen bildpresentation

"För er som inte visste vem jag är , Här är jag när jag sitter och arbetar vid datorn..."

TILL FÖRSTASIDAN