Vår stora samling av äldre bilder, dokument och annat material har vi börjat lägga ut i en sökbar databas.

Vi delar databasen med andra föreningar i Värmland. Till de gamla bilderna.

Nyare bilder från föreningens olika aktiviteter hittar du här

 

Hembygdsföreningen förvaltar ett viktigt arv i form av bilder och dokument.

DU KAN HJÄLPA OSS

  • Genom att donera eller låna ut fotoalbum eller fotografier med Nyed-anknytning.
    Vi scannar in och katalogiserar - alla format (DIA, papperkopior, glasplåtar, negativ).
  • Genom att identifiera personer och platser på äldre bilder.

Bildmaterialet är omfattande och digitaliseringen har hittills - 2009 - resulterat i ca 15 000 bilder som finns digitalt och skall katalogiseras. En del publiceras på "nätet" - se ovan.