FĂ–RENINGENS BOKUTGIVNING

Sent på kvällen den 30 juli 1746 rider vetenskapsmannen Carl Linneaus och hans följeslagare Erik Gustav Lidbeck in i Nyeds Bergslags Härad.

Ett och ett halvt dygn senare fortsätter de norrut mot Bergslagen och vi förlorar dem ur sikte. Om denna korta tidsrymd i en stor och omvälvande tidsperiod handlar den här boken.


Text Ingvar Larsson i samarbete med Bo Larsson
Illustrationer Tore Andersson

Boken utges av Nyeds Hembygdsförening
med ekonomiskt stöd av
Nyeds Hembygdsförenings fond.

Boken levereras mot förskottsbetalning
kr 150:- + porto 22:- = 172:-
till Postgiro 39 44 73-3. Glöm inte att ange avsändare.