Startsidan
| Litteratur |Dokument |Kulturhistoria

 

Kulturhistoria /Dokument/VärmlandsLitteratur

 

I Hembygdsföreningens samlingar finns även Nyeds Sockenbibliotek.

De flesta församlingarna i Värmland hade ett sockenbibliotek - sådana bildades från ca 1850 och hade visst stöd av "Föreningen till utspridande af nyttig folkläsning i Karlstads stift".
Sockenbiblioteket var "Ett viktigt folkbildningsinstrument"

I Nyeds sockenbibliotek finns bl.a. Boken "Svenska Allmogens Lif i Folktro och folkdiktning" av Tobias Norlind. Boken som är från 1912, är på hela 695 sidor och har 255 illustrationer, varav ett antal i färg (bl.a. folkdräkter).

Intresset för hembygdsforskning delas med släktforskare och många delar av boken behandlar seder och bruk som ger en god insyn i hur man föddes, levde och dog förr i tiden.

Vi har valt att dela upp den i delar. Länkar till de avsnitt som finns - se tabell nedan.
Inscanningen är i de flesta fall gjord som som "text" för att minska både inscanningstid och filstorlek. En och annan sida med bild är inscannad i högre upplösning.

OBS!
WEB-versionen äri DjVu-format. För att läsa dokumenten fordras att en speciell "plugin" finns installerade. Länk för nerladdning av plug-in finns längst ner på sidan.

 

Svenska Allmogens Lif i Folktro och folkdiktning. av T. Norlind.
Bokens framsida och innehållsförteckning. V-VII.
Författarens förord
I. Materiell kultur.
1. Skogen.
sid. 3-23
.
Skogens gagn 6. Timmer, bränsle 7. Gärdesgårdar, träredskap 8. Barkning 9. Salt 9. Tjärberedning 10. Pottasketillverkning, salpetersjuderi 11. Kalkugnar, bergverk 13. Betesgång 15. Svedjeland 19. Skogsplantering 21.
2. Jakt och djurfång.
sid. 24-44.
Vapen: spjut ocg båge 25. Gevär 28. Djurfångst 30. Hund, falk 32. Nät 33. Grop, gård, själfskott 34. Sax, snar, vippkrok 35. Stock, flake 36. Bås, bur, såll 38. Jaktens tidsperioder 39.
3. Fisket.
sid. 45-64.
Roddbåtar 45. Segelfartyg 48. Fiskemetoder 51. Fiskredskap 52. Insjöfiske 53. Krokfiske 53. Flodfiske 57. Laxfiske 58. Östersjöfiske 59. Själfiske 61. Bohusfiske, storsjöfiske 63. Fiske av hummer, ostron, pärlfiske 64.

4. Boskapsskötseln.
sid. 66-92
.

Nomadlif 66. Biskötsel.67. Svin, får, getter 69. Nötkreatur 70. Häst 73. Åkdon 76. Färdevägar 78. Fjäderfän 80. Ängsmark 81. Fäbodar 86. Höskörd 87.

5. Åkerbruket.
sid. 93-114.

Ängskultur 94. Mossodling 95. Svedjebruk 96. Kyttlandsbruk 97. Hackebruk 98. Skiftesbruk 100. Sädesslag, rotfrukter 101. Åkerbruksredskap 102. Dikning 105. Gödning 106. Stängsel 107. Skörd 109. Tröskning 111. Primitivt jordbruk, karaktäristik 113.
6. Byalaget.
sid. 115-142
.
Ortnamn 115. Äganderätt 119. Allmän och enskild jord 122. Jordfördelning 125. Arfsförhållanden 128. Byformer 133. Storskifte, enskifte, laga skifte 136. Bylif 137. Bomärke 138.
7. Bondgårdarna.
sid. 143-166.
Husens gruppering å en gård 143. Fäbod 148. Stolpbur 150. Härbärge 151. Lofthus 155. Stuga 155. Fiskebod 159. Blockhus 161. Skiftesverk 162. Korsvirke 164.
8. Möbler och Husgeråd.
sid. 167-198
.
Tröskel, lås 167, Kronstänger 168, Högsäte 168, Ugn 170, Bränsle 186, Stol 189, Säng 191, Bord 194.
9. Allmogekonst.
sid. 199-225.
Hemslöjd och handtverk 200. Konststilar 203. Bonadsmålning 207. Bonadsmålare 211. Målningarna och deras ämnen 215. Per Hörberg 220.
10. Väfnad och sömnad.
sid. 226-260.
Medeltidens väfnad och sömnad 22. Linberedning 229. Slända, spinnrock 231. Allmogefärgning 233. Gran av hampa, nässla, bomull 235. Väfnadsredskap 236. Väfnadsformer 238. Dräll 240. Konstväfnader 243. Stickning 250. Sömnad 251. Färgsammansättning 258.
11. Allmogedräkter.
sid. 261-350
 
A. De skilda klädesplaggens historia sid. 261-306.
Sommardräkter 264. Sorgedräkter 265. Allmogedräktens glanstid 267. Öfverflödsförordningar 272. Klädesstoff 276. Snitt 277. Medeltidens dräkter 279. Vapen 289. Manlig dräkt: rock 283.; byxor 283; strumpor 285; skor 285: hufvudbonad 287; knappar och knapphål 288; förskinn 289. Kvinnlig dräkt: kjortel 290; kappa 291; hufvudbonad 291; vantar 293: förkläde 293; näsduk 294; smycken 295; krona 297. Färgsammanställningar 300. Hårfrisyr: manlig 391; kvinnlig 304.
B. Folkdräkter ordnade efter landskap 307-350.
Skåne 307. Halland 315. Bohuslän 316. Bleking 317. Öland 319. Gotland 321. Småland 322. Östergötland 327. Västergötland 328. Dalsland 330. Värmland 331. Västmanland 332. Närike 334. Södermanland 336. Uppland 338. Dalarne 341. Norrland 348.
12. Mat och dryck.
sid. 351-417.
Materiell till husgeråd 351. Matkärl 354. Dryckeskärl 359. Animalisk föda 365. Mjölk 369. Ost 372. Smör 373. Vegetabilisk föda 375. Bröd 376. Gröt 380. Vilda växter 381, Köksträdgård 382. Fruktträdgård 384. Dekorationsträdgård 385. Växter i boningsrum 386. Gilleskakor 388. Konfekt 389. Dryck 390. Dricka 391. Must 391. Vin 391. Brännvin 392. Té 395. Kaffe 395. Tobak 397. Antal måltider 400. Måltidsrätter 406. Festmåltid 410. Bordskick 412. Nödbröd 414.
II. Andlig kultur.
1. Allmogens samhällsklasser.
sid. 421-467
.
Trälar 423. Tiggare 425. Tjänare 428. Herdar 432. Bonde 434. "Folk" och "allmoge" 436. Stad och landsbygd 437. Handtverkare 439. Handelsman 445. Soldat 451. Klockare 452. Kyrkosång 455. Kyrkostöten 457. Kyrkoordning 457. Präst 460.
2. Året och årsfesterna.
sid. 468-527.
Dagens tidsindelning 468. Tidmätare 469. Klockor 470. Årsindelning 473. Runstafvar 475. Almanackan 477. Bondepraktikan 477. Vårkretsens fester: februari-april 479. Fastlagsupptåg 482. Påskveckan 485. Ägg pch ägglekar 488. Landtbruket och dess övertro 490. Sommarkretsens fester: maj-juli 491. Majvisor 493. Källoffring 495. Midsommarfirande 498. Höstkretsens fester: augusti-oktober 503. Vinterkretsens fester: november-januari 507. Husförhör 509. Luciafirandet 510. Julen 511. Lekar och idrotter 521. Bollspel 523. Sällskapslekar 525.
3. Familjen och familjefesterna.
sid. 528-629
.
Karaktärstyper 528. Släktsammanhållning 532. Karaktärsegenskaper 543. Kyskhet 545. Religiositet 546. Renlighet 549. Hafvandeskapet 553. Barnets födelse 555. Dop 558. Kyrkotagning 562. Lärotid 567. Undervisning och läskunnighet 568. Allmogekunskaper och allmogebildning 574. Boksamlingar 577. Kvinnans ställning 578. Tiden före trolovning 582. Frieri 585. Trolofning 589. Bröllop 595. Det äktenskapliga lifvet 607. Sjukdom 610. Kloka 611. Sjukdomars botande 615. Läkemedel 616. Läsningar 619. Förebud till död 621. Död 623. Begrafning 625.
4. Folkdiktning.
sid. 630-683.
Folkdiktens bärare 630. Folksägner 632. Folksagor 645. Primitiv poesi: Ordspråk 661. Gåtor 663. Barnvisor 666. Vallvisor 667. Ortrim 668. Ramsor och kedjerim 669. Folkvisor 672. Folkdans och folkmusik 678.
5. Svensk fornminnesforskning. sid. 684-695. 1500- och 1600-talet 684. 1700-talet 685. 1800-talet 687. Svenska landsmålföreningar 689. Nordiska museet 691. Karaktäristik af allmogekulturen 694.