Kulturhistoria/Värmlandslitteratur/Dokument

 
Äldre böcker och dokument som är svåra att få tag på (kan finnas på ditt bibliotek) publiceras här i digital version.  
En del dokument är gjorda som DjVu-dokument. Filstorleken blir betydligt mindre än med Acrobat. Klicka på bilden längst ner på sidan för att ladda hem gratis plug-in.

Albert Stark, Hågkomster från Nyed. Skildringar av värmländskt folkliv under en brytningstid (ca 1875-1910). Utgiven av Värmlands Museum. Tryckt med bidrag bl.a. från Nyeds Hembygdsförening.
Utdrag ur bokens avsnitt "Skolväsen" (pdf 470kB)(DjVu 64kB).


Erik Fernow, "Beskrifning öfver Värmland". Första upplagan 1773. Moderniserad upplaga 1898.Ca 570 sidor.
Digital version i DjVu-format

Ludvig Borgström, "En resa i Vermland sommaren 1845" . Utgiven samt försedd med biografisk inledning och register av ERNST NYGREN. Tryckt 1915 .
Digital version i DjVu-format

Ortnamnen i Värmlands län. DEL X - NYEDS HÄRAD.
Utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén. 1925.

Digital version i DjVu-format


Sockenbeskrivning för Värmlands län (NYED) . Ur Tredje häftet.Tryckt 1881
Utgivna på Wermlands hushållningssällskaps bekostnad.

Digital version i DjVu-format
En landshövdinge-berättelse on Värmland från 1600-talets slut - och därmed sammanhängande handlingar.
Ur VÄRMLAND FÖRR OCH NU 1916.
Digital version i DjVu-format.

Probsten och Kyrkioherdens M. Erlandi Nicolai Hofstens
(*1651 +1717)
"Beskrifning öfwer Wermeland"

Förord, kommentarer och bearbetning av Ernst Nygren.
Ur VÄRMLAND FÖRR OCH NU 1917.
Digital version i DjVu-format


BERÄTTELSE OCH REDOGÖRELSE
FÖR
MIN RESA TILL NORRA FINNSKOGARNA I WERMELAND
I SLUT AF MAJI 1831
AF NOAK HEDRÉN

Ur VÄRMLAND FÖRR OCH NU 1924.
Digital version i DjVu-format

Borgströmianske Professorn SAMUEL LILJEBLADS dagboksanteckningar
Från en resa genom Värmland år 1797
Ur VÄRMLAND FÖRR OCH NU 1924.
Digital version i DjVu-format