FÖRENINGENS STYRELSE 2016

OBS! För att undvika att e-mailadresserna snappas upp av robotar är @ utbytt mot [snabela]. Ändra när du skriver adressen i ditt e-mailprogram.

Funktion Namn Tel. e-mail
Ordförande
Maud Mithander Andersson
054-83 23 06 maud.mithander[snabela]bahnhof.se
Vice ordförande
Roland Nord 0553-104 11 roland.nord(snabela)lamberget.se
Kassör
Lillemor Jansson
0553-130 16 laskerud[snabela]telia.com
Sekreterare
Yvonne Wallebom
0553-201 53 tomtebo.w(snabela)telia.com
Ordinarie ledamot
Ulf Svensson
0553-412 76 svensson.fam[snabela]gmail.com
Ordinarie ledamot
Åke Hertzberg
0553-102 92 ake.hertzberg[snabela]telia.com
Ordinarie ledamot
Kjell Eriksson
0553-107 63 erikssonkc14(snabela)gmail.com
Ordinarie ledamot
Per Olsson
0553-108 97 per.olsson49[snabela]hotmail.com
Ordinarie ledamot
Barbro Juhlin 0553-104 20 barbro.juhlin(snabela)telia.com
Suppleant
Gunnar Brunsell
0553-100 30  
Suppleant
Åke Tegelstig
0553-112 35 aketegelstig(snabela)hotmail.com
Kansliet 072-539 9785 nyedhembygd[snabela]gmail.com