Hemvärnsgården

Hemvärnsgården

Hemvärnsgården byggdes 1857-1858 och var från början stall med plats för 25 hästar då hembygdsområdet var skjutsställe, gästgiveri och krog. Var mycket frekventerat - ungefär 2.200 skjutsar per år på 1860-talet.

Ombyggdes till hemvärnsgård och invigdes 1954 som samlingslokal.
Artikel ur Värmlandsberg (300 kB).

Det kan synas logiskt att hemvärnsgården kom att införlivas med Nyeds Hembygdsförening, då det är en vacker och ändamålsenlig byggnad för möten och festligheter som kompletterar den vackar hembygdsmiljön som präglar Upperud.

Är 1983 skedde övertagandet och efter en omfattande renovering i halvmiljonklassen skedde återinvigningen 1991 med pompa och ståt.