Magasinet
Huset byggdes 1858 och ligger nära hembygdsgården. Det användes vid den tiden som visthusbod och magasin till hembygdsgården som då var traktens gästgiveri och skjutsstation. I år har vi inrett med visthusbod och skomakeri.
Skomakarens utrustning kommer från Molkoms nedlagda skomakerier.
I visthusboden känns det verkligen som tiden dragits tillbaka... Det är mycket verklighetstroget med dagens äggskörd och granriset i den stora träsilen.