Smedjan

Denna smedja är från 1812 vilket finns inristat på en av stockarna. Den kommer ursprungligen från Skogsberg i Norum söder om Molkom.
Städet och eldstaden är smedens viktiga hjälpmedel för att forma det motsträviga järnet.